Zasady objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum obowiązujące od 28 grudnia 2020 roku

Zarządzenie nr 167.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie określenia regulaminu objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Regulamin objęcia Patronatu przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum -  Załącznik 1

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum- Załącznik 2

Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum - Załącznik 3


Wykaz przedsięwzięć objętych Patronatem Burmistrza 2021:

Załącznik_2021.docx

Wykaz przedsięwzięć objętych Patronatem Burmistrza 2022:

Załącznik_2022.docx

Wykaz przedsięwzięć objętych Patronatem Burmistrza 2023:

Załącznik_2023.docx