Sztumskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sztumsck.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 3.08.2004r

Data ostatniej ważnej aktualizacji: 1.05.2015r

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części opublikowanych zdjęć lub grafik,

niektóre załączniki w formacie PDF, DOC nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

załączniki w formie skanów dokumentów, pochodzące głównie od podmiotów zewnętrznych przekazane do publikacji wyłącznie w formie papierowej,

niektóre informacje lub złączniki opublikowane po wejściu w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

materiały multimedialne nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 

Wyłączenia:

materiały multimedialne, zdjęcia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu oraz nieaktualne.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartosz Cykał.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 55 277 23 06

 

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Adres: ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: +48 55 640 63 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność Architektoniczna

 Sztumskie Centrum Kultury mieści się w trzech lokalizacjach:

 

1) Kinoteatr przy ul. Reja 13, 82-400 Sztum      

Budynek SCK jest częściowo przystosowany do obsługi osób mających problemy  z poruszaniem się. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy i jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Parter jest w pełni dostosowany do swobodnego poruszania się  osób niepełnosprawnych. Sala kinowa posiada bezproblemowy dostęp oraz miejsca specjalnie wyznaczone dla wózków. Interesanci mogą załatwić wszelkie sprawy na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika. Na parterze  w hallu budynku oraz obok pomieszczeń galerii znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do Czarnej Sali znajdującej się w przyziemiu budynku jest ograniczony dla osób niepełnosprawnych (utrudnienie w postaci schodów). W przypadku chęci skorzystania przez osoby na wózkach z zajęć odbywających się w tym pomieszczeniu alternatywnie istnieje możliwość przeniesienia zajęć do sali z pełnym dostępem dla osób na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem SCK jest parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Należy wcześniej zgłosić taka potrzebę w celu ustalenia dokładnego terminu spotkania oraz pozostałych szczegółów.

 

2) Biblioteka Kwadro przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum

Do Biblioteki prowadzi wejście od ul. Feliksa Nowowiejskiego. Wejście dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Należy wcześniej zgłosić taka potrzebę w celu ustalenia dokładnego terminu spotkania oraz pozostałych szczegółów.

 

3) Stadion Miejski w Sztumie przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, 82-400 Sztum

Budynek jest częściowo przystosowany do użytkowania dla osób mających utrudnienia w poruszaniu się. Wejście główne do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu odpowiedniego pracownika. W budynku jest łazienka oraz szatnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Należy wcześniej zgłosić taka potrzebę w celu ustalenia dokładnego terminu spotkania oraz reszty szczegółów.

 

 

Inne deklaracje i oświadczenia
Jednostka dąży do zapewnienia pełnej dostępności na swoich stronach internetowych.